Wat is natuurinclusief?

De samenhang tussen landbouw en natuur staat sterk in de belangstelling. Er zijn kansen voor de landbouw, ook in verdienmodellen. Bij natuurinclusieve landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de positieve effecten van de natuur op de bedrijfsvoering maximaal. Dit  perspectief op de relatie tussen economie en natuur biedt, zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot natuur en omgeving, een andere kijk op bedrijfsvoering. Kern van het verdienmodel is dat niet alleen geld wordt verdiend met agrarische productie, tegelijkertijd wordt waarde gecreëerd voor en mèt de natuur. Dit kan door de natuurwaarden of opbrengsten uit de natuur te vermarkten en door eigenschappen van de natuur te benutten in de bedrijfsvoering en daarmee bedrijfskosten uit te sparen.

10 redenen waarom je natuurinclusief zou moeten ondernemen

  1. Rendabele bedrijfsvoering op lange termijn
  2. Positief imago van de sector
  3. Voor behoud van biodiversiteit
  4. Goede verstandhouding met je omgeving
  5. Behoud van landschap in jouw streek
  6. Wat je uit de natuur haalt, geef je ook terug
  7. Nieuwe netwerken opbouwen met collega ondernemers
  8. Natuur inzetten voor de gezondheid van je vee
  9. Natuurlijke plaagbestrijding
  10. Bijdragen aan een duurzame wereld

Hoe natuurinclusief ben je al? Deze test duurt 60 seconden

Doe de test