Privacyverklaring

Privacy & Cookie verklaring Wageningen University & Research. Wageningen Economic Research is onderdeel van het samenwerkingsverband Wageningen University & Research (WUR).

Uw privacy wordt gerespecteerd

WUR hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing

Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze websites en applicaties en het gebruik van cookies. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van deze website.

WUR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Wageningen University & Research verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze website, zoals uw IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • 1. Verbetering van onze website
  • 2. Toegepast onderzoek op basis van geanonimiseerde data

Onze website geeft u de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u een vraag ervaringen en suggesties achterlaten. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is.