Ervaringen en tips

Brede coöperatie biedt zich aan!

In 2013 is de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard gestart met het beheer van 100 ha natuurgrond in de noordrand van de Krimpenerwaard. De grond is door een externe commissie toebedeeld aan de belangstellenden en vervolgens zijn er per ondernemer afspraken gemaakt over het beheer. De coöperatie heeft nu dertig leden, waarvan er achttien daadwerkelijk actief zijn in het natuurbeheer.

Boeren zoeken nieuwe klanten

Een groep boeren in de Krimpenerwaard heeft de handen ineengeslagen en heeft zich aangemeld om 100 ha natuurgrond te beheren. De coöperatie is inmiddels ook gecertificeerd natuurbeheerder. Steeds meer ondernemers in het gebied hebben belangstelling om lid te worden. De coöperatie wil dan ook graag meer grond gaan beheren in het gebied. De grote belangstelling onder boeren is mede te danken aan de brede opzet van de coöperatie. Naast het natuurbeheer wil de natuurcoöperatie op termijn het waterschap, recreatieschap, Zuid-Hollands Landschap, de gemeenten en de provincie namelijk een aanbod doen voor nieuwe producten en diensten. Zo zouden de leden bijvoorbeeld de schouw voor het waterschap kunnen verzorgen op die gronden die de coöperatie in beheer heeft. Maar ook het onderhoud van gemeentelijke grond is wat de leden betreft een mogelijkheid. De aangesloten boeren verdienen op meerdere manieren aan hun lidmaatschap. Ten eerste verdienen ze door inzet van arbeid. Daarnaast wil de coöperatie graag ruimte krijgen voor doorgaande bedrijfsontwikkeling. Bovendien willen de leden met de betrokken overheden overeenstemming bereiken over het langetermijnbeheer van de grond. Op die manier kunnen bedrijven die graag willen uitbreiden wellicht ook hun areaal uitbreiden met natuurgrond.

Natuur en profilering

Het gaat de coöperatie dus niet alleen om de geleverde arbeid maar ook om een beter imago en profilering van de aangesloten boeren. In die zin wil de coöperatie de betrokken overheden meer als klant gaan zien. Daar hoort ook bij dat de coöperatie het natuurbeheer veel meer profileert als een gezamenlijke activiteit van de leden. Ook wil de coöperatie zich gaan richten op het produceren en vermarkten van streekproducten onder de gezamenlijke vlag van de leden.

Wie doet wat en wanneer en waarom

Uitdaging is om een model op te zetten waarin al deze activiteiten passen en waarin de leden zich nog steeds thuis voelen. De coöperatie zal dus goed moeten kijken naar de interne organisatie: Wie doet wat en wanneer en waarom? Als de leden van de coöperatie die discussie met elkaar aangaan, versterkt dat de kans op succes en op een duidelijke profilering naar buiten toe.

 

  • Piet Blanken
  • Krimpenerwaard
  • Veehouderij
  • natuurcoöperatie
  • ....
Krimpenerwaard, Nederland