Ervaringen en tips

Modern rendabele bedrijfsvoering met verantwoord natuurbeheer

Miedema heeft een melkveebedrijf ‘Miedema Natuurlijk’ in het Friese Haskerdijken met 300 melkkoeien aangepast op (agrarisch natuurbeheer) en een productie van net geen 5000 kg melk per dier. Het bedrijf omvat een huiskavel van 110 ha klei op veen, 76 ha zandgrond, 24 ha veen en 42 ha eigen natuurgebied (SN zonder subsidie). 32 hectare, De Lytse Deelen, is in januari 2014 omgezet naar natuur, zonder beheer- of inrichtingssubsidie.

Alles voor natuur

Sjoerd Miedema heeft op zijn melkveebedrijf ideale omstandigheden voor weidevogels gecreëerd. Hij heeft kruidenrijk grasland, maait niet te vroeg en past waar mogelijk een hoger waterpeil en plasdras toe. Geen uitdaging laat hij onbenut om zijn doelen te bereiken. Daarvoor zet hij ook crowdfunding in.

Snelle natuurlijke groei

Afgelopen jaren heeft het bedrijf een snelle groei doorgemaakt. Van een gangbaar bedrijf van gemiddelde omvang naar een groot biologisch bedrijf met een meerprijs voor de melk. Zelf noemt Miedema zijn bedrijf ‘Biologisch plus’, omdat ze met de inzet op biodiversiteit meer doen dan alleen biologisch. Ook is het bedrijf sinds 1 januari 2016 100% antibioticavrij en voert hij nog amper krachtvoer. Dat laatste is wel even wennen, maar hij gelooft in het systeem. Je moet er geduld voor hebben omdat het op dit moment nog niet lukt om de melkgift op peil te houden. Hij kiest voor bodemleven en de kringloopgedachte. De veestapel is aangepast: Holsteins gekruist met Blaarkoppen. Dit laatste ras is zeer geschikt voor nattere weidegronden en structuurrijk voer. Ze geven minder melk maar kosten ook minder en het vlees is de moeite waard. De stiertjes worden vetgemest op natuurgrond en als vleespakket verkocht.Land met natuurpakketten is aangekocht. Miedema koos voor botanisch met ruige mest. Hier wordt later gemaaid en is het waterpeil verhoogd. Een deel van de stal is gebouwd als potstal. De potstalmest wordt over Staatsbosbeheer land gestrooid. Miedema werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van klaverrijk gras. Het verdienmodel, biologisch met natuurpakketten, levert dan voldoende economisch rendement op.

Op zoek naar nieuwe vormen

Als groot melkveebedrijf laat Miedema zien dat een moderne bedrijfsvoering goed te combineren is met zorg voor de natuur. Daar is wel creativiteit, lef en veel tijd voor nodig. Miedema zoekt altijd naar nieuwe vormen om rendement te genereren. Zo heeft hij kennisnetwerk Natuurinvest opgericht dat boeren, burgers en bedrijven aan elkaar wil verbinden. Burgers en bedrijven kunnen een are weidevogelland adopteren in ruil voor informatie over het gebied of een rondleiding. Makkelijk is het niet, want het vergt een lange adem. Mensen willen liever een product in handen hebben. Het werkt beter bij bedrijven die leverancier zijn voor Miedema.

 

  • Sjoerd Miedema
  • Haskerdijken
  • Veehouderij
  • 300 melkkoeien op 110 ha
  • Klei op veen
Haskerdijken, Netherlands