Ervaringen en tips

Efficiente melkveehouderij met natuur

Stokman heeft 270 koeien en een melkproductie van 2,4 miljoen kilo per jaar. Het bedrijf is gevestigd op 130 ha (zware klei), waarvan rond de 30 ha gepacht van Staatsbosbeheer. Er is 12 ha kruidenrijk land, randenbeheer en nestbescherming gerealiseerd. Op het bedrijf wordt aan educatie gedaan en het is een flagshipbedrijf voor zuivel voor McDonald’s.

Combineren van doelen

Stokman zoekt naar een optimale balans tussen productie, milieu, dierenwelzijn, landschap, energie, technologie en economie. Hier heeft hij zijn bedrijf op ingericht. Koeien hebben vrije keuze in wat ze willen: naar buiten, naar binnen in de emissiearme stal, vreten of verkoeling in de jaKoeZie. Stokman loopt voorop in het integreren van duurzaamheid en streeft daarvoor onder andere naar een hoge efficiëntie per geproduceerde liter melk. Met oog voor weidevogels beheert hij op natuurvriendelijke wijze een deel van het natuurgebied De Heanmar. Dit levert natuurhooi op voor de koeien in ruil voor gecomposteerde mest voor de weidevogels. De kwaliteit hiervan loopt elk jaar terug. De laatste twee jaar blijkt deze zelfs voor de droge koeien te laag te zijn. De hoge waterstanden hebben de leverbotbesmetting verhoogd. Deze wordt nu ook aangetoond in de tankmelk. Nieuwe wetgeving sluit behandeling uit: medicijnen zijn niet toegelaten. De veearts adviseert met klem de dieren uit het natuurland te houden. Jammer, want ook de functie van grazende koeien vervalt dan. Een dilemma! Stokman vindt communicatie met de burgers over agrarisch natuurbeheer belangrijk. Zorg dat de burgers trots worden op deze prestaties zodat boeren ook trots kunnen zijn. Dit past bij Stokmans visie dat de wijze waarop je boer bent mede wordt bepaald door je omgeving.

Wederzijds voordeel

Stokman beheert de stroken langs het natuurgebied van Staatsbosbeheer als kruidenrij grasland. Dit grasland heeft meer kleurvariatie en dat is naar buiten toe mooier omdat burgers het dan kunnen zien: het geeft een positieve uitstraling aan het bedrijf. De grasproductie die Stokman hier in deze randen verliest, wordt op dit moment gecompenseerd via beheervergoedingen. Het nettoresultaat is ongeveer nul. Met deze naastgelegen natuurranden en de begrazing en bemesting van de natuurgronden realiseert Staatsbosbeheer zijn doelen ook beter.

Toekomst

Voor een efficiënte melkproductie is hoogproductieve grond nodig. De bedrijfsproductie zal moeten toenemen om volwaardige inkomens voor twee arbeidskrachten te houden, met het oog op sociale duurzaamheid. Bij de komende bedrijfsontwikkeling zal Stokman in zijn besluit of weidevogelbeheer op grasland voor hem voldoende aantrekkelijk blijft nadrukkelijk het resultaat aan weidevogels afzetten tegen de mogelijk grotere risico’s op onder andere leverbotbesmetting.

 

  • Anton Stokman
  • Koudum
  • Veehouderij
  • Melkveehouderij met 270 koeien op 130 ha
  • Zware klei
Koudum, Netherlands