Ervaringen en tips

Het agrarisch natuurbeheer past integraal in het gehele bedrijf

Het biologische akkerbouwbedrijf van Tonnie Verhage van 35 ha is een bedrijf met relatief veel extensief geteelde akkerbouwgewassen, luzerne en allerlei kleinere producten zoals rode bieten en pompoenen. Verder verhuurt Verhage drie vakantiehuisjes, een ontmoetings- en feestruimte, organiseert hij boerengolf en heeft hij in de zomer een maisdoolhof. Het agrarisch natuurbeheer betreft akkerranden voor overwinterende vogels (omgerekend 1,5 ha), leeuwerikranden (omgerekend 1,9 ha) en botanische graslanden (3 ha).

De meerwaarde van natuurbeheer met historie

Verhagen kwam in 1995 in aanraking met het natuur- en landschapsbeheer via de Stichting Landschapsbeheer Zeeland toen een boomgaard door Verhage gerooid werd. De Stichting vroeg aan Verhage of hij akkerranden wilde ontwikkelen. Toen later in de ruilverkaveling een stuk weiland uit de overbedeling verkregen werd, is hij daar begonnen met mestvee met beheerovereenkomsten. In 2000 is het bedrijf overgeschakeld naar biologische landbouw. Het natuurbeheer op het bedrijf in combinatie met de biologische landbouw versterkt de recreatietak. Er zijn veel leeuweriken op het bedrijf. Ook zijn er uilen en kwartels. Vooral de toeristen hebben waardering voor natuurbeheer.

Innovaties

Een interessante technologische ontwikkeling in de biologische landbouw is de computergestuurde mechanisatie, bijvoorbeeld bij mechanische onkruidbestrijding. Sommige randen geven veel onkruiddruk in de biologische akker- en tuinbouwgewassen. Je moet dan juist meer schoffelen. Eigenlijk lenen sommige akkerranden zich niet voor biologisch geteelde akkerbouw en tuinbouwgewassen. Hij heeft hier ook mee geëxperimenteerd. Verhage overweegt nu andere akkerrandensoorten, op een andere plek of minder randen. Zijn kennis haalt hij bij collega-ondernemers, vakbladen, cursussen, internet, Landschapsbeheer Zeeland en de Agrarisch Natuurvereniging Bloeiend Zeeuws Vlaanderen. Verhagen is ook een kennisbron voor andere ondernemers.

Succesfactoren

De combinatie van de recreatie, biologisch teelten en agrarisch natuurbeheer zorgt ervoor dat de toeristen terugkomen en ook langer blijven. De recreatietak en de biologische tak wil Verhage verder ontwikkelen. Het bedrijf zal dan ook in de komende jaren op dezelfde voet worden voortgezet en de opvolger mag het verder uitbouwen. Voor anderen is zijn belangrijkste tip: kijk zelf of je er vertrouwen in hebt en ga het dan pas doen. Het hoort bij het buitengebied en je moet het ook leuk vinden.

 

  • Tonnie Verhage
  • Schoondijke
  • Akker- en tuinbouw
  • Biologisch akkerbouwbedrijf van 35 ha
  • Akkerbouw
Schoondijke, Netherlands