Ervaringen en tips

Synergie akkerbouw, melkvee en natuurbeheer

Maatschap Scholten-Oonk is een familie-melkveebedrijf met 47 ha grasland, 11 ha mais 180 melk- en 95 stuks jongvee, waarvan 40 bij een opfokbedrijf (1,5 miljoen kg melk) en een akkerbouwtak (25 ha). Er wordt voortdurend gezocht naar optimale areaalverdeling tussen gras, mais en akkerbouw, volgend op de derogatie. Experimenteren met eiwitrijke gewassen leidt inmiddels tot teelt van eigen krachtvoer. Scholten verkoopt melk aan huis en geeft rondleidingen. Zijn vrouw geeft cursussen koe-schilderen in de wei.

Ook recreanten profiteren van agrarisch natuurbeheer

Scholten heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om als jonge ondernemer een tweede bedrijfsnummer aan te vragen voor een akkerbouwbedrijf. De beheergraslanden van dit bedrijf leveren nu structuurrijk ruwvoer op voor droge koeien en jongvee. Verder oogst hij de mengteelt van zomergerst en klaver tot gehele plant silage (gps), zodat hij minder krachtvoer hoeft aan te kopen. Ook het stro kan hij goed op zijn bedrijf kwijt. Verder is de hectarevergoeding voor agrarisch natuurbeheer economisch interessant. Tot slot profiteren behalve de flora en fauna en de ondernemer, ook de toeristen en recreanten van het agrarisch natuurbeheer. Zij fietsen en wandelen immers in een veel aantrekkelijker landschap.

Uitbreiden in combinatie met natuurbeheer

Voor het melken gebruikt Scholten nu drie melkrobots en dat scheelt hem zeker 20 uur arbeid per week. Een recente uitbreiding van de automatisering met een voerrobot en een drinkautomaat voor de kalveren bespaart Scholten-Oonk nog eens12-14 uur arbeid. Op een deel van de grond is het pakket ‘Akker met waardevolle flora’ van toepassing. Hier mag Scholten geen kunstmest en herbiciden gebruiken. Op het beheergrasland is het pakket ‘Botanisch hooiland’ afgesloten, waardoor hij hier niet mag bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken. Hij moet minimaal eenmaal per jaar maaien en het maaisel afvoeren. Op 9 ha natuurgrond verbouwt Scholten nu zomergerst (zetmeel) in mengteelt met rode en witte klaver (eiwit). Samen met doorzaai van Italiaans raaigras (voor de najaarssnedes) zorgt dit met snijmais voor eigen (extra) kracht- en ruwvoer. Ook wil hij gericht gaan bemesten met vloeibare kunstmest en loonwerkers met gps inhuren.

Volg de ontwikkelingen in het vak

Als ondernemer heeft Scholten te maken met de beperkingen van het gebied (fysiek en beleidsregels) waarin hij boert en waarop hij zijn bedrijfsvoering moet aanpassen. De combinatie van melkveebedrijf, akkerbouw en agrarisch natuurbeheer biedt goede mogelijkheden voor samenwerking met landgoederen en terreinbeherende organisaties. Deze hebben veel akkerbouw- en graslandpercelen die via pacht goed beheerd en ingepast kunnen worden op melkveebedrijven. Scholten vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector. Hij doet dit actief via vakbladen, studieclubs, het deelnemen aan projecten en het delen van ervaringen.

  • Alfred Scholten
  • Winterswijk-Woold
  • Veehouderij
  • Melkvee en akkerbouw
  • Melkveebedrijf
Winterswijk Woold, Nederland