Ervaringen en tips

Marktgestuurd met zorg voor natuur

Polderzicht is een biologisch melkveebedrijf met een melkproductie van 6.200 kg, 52 ha huiskavel, 25 ha natuurgrond van de gemeente Zwolle en 12 ha pacht van Staatsbosbeheer. Henk Pelleboer werkt samen met twee akkerbouwers in de Noordoostpolder. Hij heeft 170 melkkoeien  en drie melkrobots. Hij heeft in het bedrijf een zorgtak en daarnaast een diepvrieshandel. Zijn vrouw en twee zonen werken ook in het bedrijf.

Zoek de vraag in de markt

Pelleboer heeft voordat hij melkveehouder werd meerdere jaren diepvriesvoedsel verkocht en is getraind in het werken vanuit marktbehoeften. Als melkveehouder schakelde hij over naar biologisch en werd hij actief in het vogelbeheer. Alle activiteiten op het bedrijf, ook de zorglandbouw, versterken elkaar want een optimale omvang is nodig om renderend te zijn.

Andere bril

Samenwerken met anderen betekent ook door elkaars brillen kijken, zegt Pelleboer. Bij vogelbeheer wil hij niet alleen focussen op de weidevogels, maar op de hele biodiversiteit. Deze bredere blik heeft Pelleboer de weidevogelliefhebbers aangereikt. Pelleboer wil niet afhankelijk zijn van subsidies. Liever probeert hij samen met partners langdurige inkomsten uit de markt te krijgen door met een andere bril naar het bedrijf en de omgeving te kijken. Zo heeft Pelleboer met de zuivelcoöperatie Natudis en de vogelbescherming vele gesprekken gevoerd om een speciale kaas (‘Red de rijke weidekaas’) te ontwikkelen. De natuurvoedingswinkels verkopen nu deze kaas, waarvan een vast bedrag per kilogram beschikbaar komt om te investeren in het weidevogelbeheer. Een ander voorbeeld is zijn keuze voor een smallere maaimachine om stroken gras te maaien. Hierdoor behaalt hij betere weidevogelresultaten. Dat vraagt wel om visie en doorzettingsvermogen. Het zou Pelleboer erg helpen als er meer flexibele maatregelen zouden zijn dan de huidige standaardpakketten. Met een flexibele einddatum bijvoorbeeld voor de plas-drasmaatregelen zou hij meer rekening kunnen houden met de jaarlijkse variatie in grasgroei, het weer en de levensfase van de kuikens in het voorjaar.

Voor natuurproductie heb je een bepaalde schaalgrootte nodig

Pelleboer heeft de benodigde schaalgrootte in de afzetmarkt van vlees van oud-Hollandse rassen gerealiseerd door samen te werken met de Natuurboeren uit de buurt en Grootheddevlees. Je moet continu de marktvragen blijven zoeken, stelt Pelleboer. De heterogene groep van bezoekers aan zijn bedrijf helpt daarbij. Ook kijkt Pelleboer vanuit bestaande samenwerkingen naar nieuwe kansen. Zo levert het beheer van de natuurgronden rond Zwolle meer op
dan de titel weidevogelboer van Zwolle. Hij maakt zakelijke afspraken over het realiseren van het aantal weidevogels. Ook voor het landschapsonderhoud liggen er mogelijkheden. Door tijd te investeren in samenwerking krijg je eerder de benodigde omvang.

  • Henk Pelleboer
  • Mastenbroek
  • Veehouderij
  • Melkveehouderij met 89 ha en 170 mellkkoeien
  • Klei
Mastenbroek, Netherlands