Ervaringen en tips

Natuurbeheer past in de bedrijfsfilosofie

VOF Keij/Van den Dries  teelt op biologische wijze met twee compagnons diverse akker- en tuinbouwgewassen op 75 ha, overwegend zavelgrond. Hij heeft aardappelen, wortelen, bieten (ook in allerlei kleurenvarianten), selderij, pastinaak, spinazie, pompoenen, koolsoorten, luzerne en granen. Daarnaast heeft hij een aantal kleinere teelten voor de nichemarkt: mierikswortel en aardpeer. Hij heeft 4.800 meter aan natuurranden van 7 meter breed. Tevens is op het terrein het verdeelcentrum BioRomeo gevestigd waar twintig telers ha biologische groenten, fruit en zuivelproducten via een korte en directe lijn aan consumenten aanbieden.

Intrinsieke waarde van natuur

Het is vooral de intrinsieke waarde van de natuur waar Van den Dries in gelooft: natuur kan samengaan met landbouw. Bovendien geeft natuurbeheer een basis voor meer maatschappelijk draagvlak. De angst voor onkruiden is vaak onterecht. Als je het goed doet, hoeft er geen veronkruiding te zijn in je gewassen. Er is te weinig kennis over de biologische landbouw in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Volgens hem is de landbouw in zijn directe omgeving op dat specifieke gebied onwetend en ook consumenten weten op dat gebied maar weinig. Het natuurbeheer vindt vooral plaats door de stroken één keer per jaar te maaien en het maaisel consequent af te voeren, te composteren en weer aan te wenden als bodemverbeteraar op het land. Van den Dries krijgt geen financiële steun voor agrarisch natuurbeheer en kan het dus naar eigen inzicht doen.

Innovatie in productie en afzet

Positiebepaling via GPS is een doorbraak geweest voor Van den Dries. Hierdoor kan het systeem van niet bereden teeltbedden toegepast worden, waardoor slechts 10% van de grond wordt bereden (en 90% niet). De VOF is nu bezig via crowdfunding om zonnepanelen gefinancierd te krijgen. Consumenten investeren voor 250 euro in zonnepanelen en krijgen hier zes waardebonnen van 50 euro voor een biologisch voedselpakket voor terug.

Succesfactoren voor het bedrijf

De kritische succesfactoren van het bedrijf zijn het realiseren van goede opbrengsten, het in de hand houden van de kosten en het realiseren van een goede verkoopprijs. Het verdeelcentrum BioRomeo speelt een belangrijke rol voor het realiseren van de goede prijs. Zo ook het voortdurend werken aan logistieke oplossingen. Het gaat hierbij met name om het waarmaken van wat je zegt en om het opbouwen en onderhouden van goede communicatie. Consumenten worden uitgenodigd om te komen kijken op het bedrijf. Natuurbeheer in de vorm van (akker)randenbeheer is sinds 1994 een vast bedrijfsonderdeel. Door het afvoeren van maaisel verschraalt de akkerrand en daardoor is een gevarieerdere vegetatie ontstaan. Het composteren van maaisel is voor een individueel bedrijf best lastig, maar als je dit met meerdere buren kan doen, wordt dat probleem ook opgelost. Door samenwerking versterken bedrijven elkaar. Dat zal in de toekomst niet minder zijn als zoon Krispijn het bedrijf overneemt.

 

  • Digni van den Dries
  • Ens
  • Akker- en tuinbouw
  • Diverse akker- en tuinbouwgewassen op 75 ha
  • Overwegend zavelgrond
Ens