Ervaringen en tips

Reclame maken voor bloemenranden

Het reguliere akkerbouwbedrijf (68 ha) van Pieter en Tilly van Reeuwijk heeft een roulerend bouwplan van 1/4 aardappelen, 1/4 wintertarwe, 1/4 suikerbieten, 1/12 peen, 1/12 ui en 1/12 tulpen. Samen met zeven buren is een twee kilometer lange gezamenlijke bloemenrand aangelegd, waarvan 400 meter (600 m²) op dit bedrijf.

Samenwerken aan bloemenranden

Het initiatief om met de buren samen bloemenranden te ontwikkelen is ontstaan door het lidmaatschap van de Veldleeuwerik. Op de website bood Syngenta gratis bloemenzaad aan om de aanleg van biodiversiteitsstroken rondom akkers te stimuleren. Met de bloemzaadmengsels kunnen de juiste biodiversiteits-stimulerende stroken worden aangelegd om daarmee bijen en andere bestuivers te lokken. Ook vogels zullen gebruik maken van de bloemenranden. Samen met buurman Joop Dieleman, die een boerderijwinkel heeft, wist Van Reeuwijk acht boeren te interesseren om er een gezamenlijk project van te maken.

Sponsoren zoeken

Het leuke van het Syngenta-initiatief vindt Van Reeuwijk dat je via crowdfunding(www.burgersvoorbijen.nl) de bloemenrand kan laten sponsoren door burgers. De minimale inleg is 10 euro voor 10 m² bloemenrand. Van Reeuwijk: ‘Uiteindelijk viel het aantal aanmeldingen erg tegen. In totaal hebben 17 sponsors uit de directe omgeving slechts € 320,- ingelegd. Dit bedrag heeft net niet de kosten kunnen dekken die we moesten maken voor het laten inzaaien. Zelf wijten we de lage opbrengst aan het vrij late tijdstip (april 2014) waarop we zijn begonnen om er reclame voor te maken. Wel hebben de persberichten drie krantenartikelen opgeleverd.’ Voor een regulier akkerbouwbedrijf is de benodigde PR-inzet veel te hoog in relatie tot de lage (financiële) respons, vindt Van Reeuwijk. ‘Voor de buurman met de boerderijwinkel gaf de bloemenrand iets meerwaarde aan zijn verkopen. Voor PR van de sector en het eigen bedrijf  is de bloemenrand goed. De bijeenkomst met de sponsoren uit de omgeving was gezellig en leerzaam, zeker omdat iemand van landschapsbeheer (tevens imker) een toelichting gaf. Ook is er een school uit Urk op bezoek geweest.’

Succesfactoren voor bedrijfsvoering

Agrarisch natuurbeheer kan binnen het bedrijf pas echt goed van de grond komen als het economisch rendabel is voor de boer, vindt Van Reeuwijk. Het aanleggen van randen kan wat zijn op overhoekjes en op minder rendabele stukken land. ‘Als je het net als wij wil doen via sponsoren, dan is het zaak om in een vroeg stadium te beginnen met werven en heel erg veel reclame te maken in de lokale media.’

  • Pieter van Reeuwijk
  • Emmeloord
  • Akker- en tuinbouw
  • Regulier
  • Akkerbouw
Emmeloord, Netherlands