Ervaringen en tips

Natuurbeheer past in samenhang bij mijn hele bedrijf

Het bedrijf (65 ha) betreft akkerbouw op kleigrond met een gewoon akkerbouwbouwplan (1 op 6 teelt van aardappelen, suikerbieten, tarwe en graszaad). Als speciaal gewas wordt op 1,5 ha zeekraal geteeld. De landschapscamping heeft 60 campingplaatsen. Ten slotte zijn er op het bedrijf 2 ha dijken, is er een wandelpad aangelegd en om het erf ligt streekeigen beplanting.

Locatie als kracht

De locatie van het bedrijf dicht bij het Veerse Meer voor recreatie is een van de sterke punten van het bedrijf. De bezoekers zijn ook duidelijk in de natuur geïnteresseerd. De natuurontwikkeling bestaat uit natuurvriendelijke oevers, drinkputten en er zijn bloemenranden aangelegd. De bloemenranden zijn soms moeilijk in te passen door de onkruiddruk op de akkerbouwgewassen. Zeekraal is een echt streekproduct uit Zeeland. Janse teelt dit op het land met behulp van het zoute water uit het Veerse Meer.

Meerwaarde van natuurbeheer

De meerwaarde van agrarisch natuurbeheer is dat de mensen op de camping er gaan lopen, er meer een totale beleving van krijgen, ervan genieten, en daardoor sneller terugkomen naar het bedrijf of er langer blijven. Mogelijk speelt dit in het voor- en naseizoen een grotere rol dan in het hoogseizoen. Voor de inrichting van natuurbeheer is er ook op gelet dat elke maand wel een plantensoort bloeit. Dit is belangrijk voor de seizoensplekken van de camping. In het verleden is de vroegere minicamping (15 plaatsen) uitgebreid tot 75 plaatsen. De voorwaarde hiervoor was de ontwikkeling van 3,5 ha natuur. Voor het ondernemerschap van Janse geldt: nooit nee verkopen, proberen een kwalitatief goed product neer te zetten, risicospreiding en innovatie als belangrijke uitgangspunten. Het bedrijf
werkt aan vernieuwing op verschillende vlakken in de recreatietak: zonneboilers, zonnecellen, zelfvoorzienend wat elektriciteit betreft (geen gasgebruik), andere toiletten. In de akkerbouw doet Janse mee aan GPS-signalering, specifieke plekgerichte kunstmestgiften en onkruidbestrijding en aan het duurzaamheidsprogramma ‘Veldleeuwerik’. Janse probeert om de grond zo duurzaam mogelijk te onderhouden en wil ooit gaan experimenteren met niet-kerende grondbewerking. Op zeekraalgebied zijn er permanent nieuwe ontwikkelingen.

Toekomst van het natuurbeheer?

Het natuurbeheer op de manier zoals Janse dat doet, zou ook zeker wat voor andere bedrijven kunnen zijn. Janse geeft wel mee dat je gevoel voor agrarisch natuurbeheer moet hebben: voor het geld alleen moet je het niet doen. Je moet de waarde van de natuur om je heen zien en willen waarderen. Het blijft volgens hem zeer de vraag of het rendabel kan zijn met de huidige grondprijzen.

  • Familie Janse
  • Wolphaartsdijk
  • Akker- en tuinbouw
  • 65 ha met gewoon bouwplan en landschapscamping
  • Klei
Wolphaartsdijk, Netherlands