Ervaringen en tips

Landbouw in dienst natuurdoelen

Honderdvijftig hectare aaneengesloten bedrijf op kleigrond in en rond de uiterwaarden van de IJssel. Het bedrijf heeft 80 melkkoeien en jongvee in een potstal en een melkproductie van 5.000 kilo. Het stro voor de stal en het voer van de dieren worden zelf verbouwd. Op termijn kan de Keizersrande de stadsboerderij van Deventer zijn.

Realiseren van een droom

Annette Harberink pacht sinds november 2013 dit nieuwe bedrijf van Stichting IJssellandschap met als opdracht om Natura 2000-doelen te halen. Ze vervult hiermee haar droom om ooit een boerderij te kunnen runnen. Het bedrijf moet op grondgebonden wijze zelf voorzien in de (voeder) behoefte van de dieren.

Pionieren met overtuiging

Het bedrijf ligt in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer. De mogelijkheid voor dit bedrijf op deze bijzondere locatie ontstond via Ruimte voor de Rivier. Bij de bouw zijn bomen gebruikt die hier stonden. Keizersrande produceert duurzame energie en biedt ruimte voor de IJssel. Met 80 MRIJ-melkkoeien wordt op grondgebonden wijze biologische melk en vlees en natuur, water en landschap geproduceerd. Melk en vlees vormen ongeveer twee derde van de omzet. Op termijn wil Harberink merkmelk in de regio gaan vermarkten. Het bedrijf ligt op loopafstand van Deventer en is toegankelijk via wandelpaden. Dat maakt het gemakkelijk om contact te leggen met burgers. De werkzaamheden en het onderhoud van het landschap en de natuur zijn investeringen in de community. Dit onderhoud en het realiseren van de natuur- en waterdoelen gebeurt op contractbasis. Deze unieke combinatie van doelen vraagt om zowel een nieuwe aanpak als het gebruiken van ervaringskennis van de vorige generatie boeren. Annette laat zich (on)gevraagd adviseren op deze terreinen. Maar wel in het tempo dat zij bepaalt. De hoeveelheid arbeid is begrensd en wanneer je bijvoorbeeld via sociale media sneller je bereik vergroot, moet je aan die nieuwe
verwachtingen wel kunnen voldoen. Het bedrijf is nog jong en Harberink heeft nog vele uitdagingen. Zoals het verorberen van de helft van de grasvoorraad 2014 door ganzen.

Samen weet je meer en kom je verder

Harberink: ‘Het is belangrijk om een heterogeen netwerk te hebben van mensen die open en kritisch kunnen adviseren. Veel veehouders en terreinbeheerders gaan namelijk uit van hun eigen werkwijze en zijn nauwelijks bereid tot samenwerken. Ambitieuze doelen realiseren kost tijd en vraagt om continu te werken aan gelijkwaardige communicatie en vertrouwen.’ Met een zakelijk aanpak en uit haar hart investeert Annette veel tijd in haar omgeving. De insteek is dat uiteindelijk de community dit bedrijf moet dragen, financieel onafhankelijk van overheidsbeleid.

  • Annette Harberink
  • Deventer
  • Veehouderij
  • 80 koeien met potstal
  • Klei
Deventer, Netherlands