Ervaringen en tips

De bodem als startpunt

Melkvee- en educatiebedrijf familie Meijer is gevestigd in Witteveen. Het bedrijf van Bouke Meijer heeft 220 melk- en kalfkoeien met 125 stuks jongvee. Naast het houden van melkvee verbouwt Meijer 16 hectare mais.

De bodem is een stuk vermogen van ons bedrijf
Bouke Meijer is een melkveehouder die al zo’n 15 jaar bezig is met kringlooplandbouw. Een zelfredzame bodem zorgt voor gezonde voeding, een gezonde koe en goede mest. Deze mest zorgt weer voor een optimale bodem. Een zelfredzame, natuurlijke bodem heeft minder extra nutriënten en mineralen nodig. De belangrijkste voedingsstoffen bevinden zich dan namelijk in de kringloop. Daardoor hoeft Meijer minder krachtvoer te kopen voor de koe en gebruikt minder meststoffen. Daarmee bespaart hij niet alleen geld, de bodem gaat ook langer mee.

Laat je grond zo veel mogelijk voor je werken
Toen Meijer in Witteveen begon, verbaasde het hem dat de goed ontwaterde grond zo slecht functioneerde. Dat kwam omdat de bodem in de akkerbouw altijd mechanisch aan de gang werd gehouden. Met de ploeg en de cultivator trek je de boel wel open. Als je grasland neerlegt, moet de bodem het zelf doen. Maar het bodemleven was hier minimaal, aldus Meijer. Hij is veel bewuster naar de bodem gaan kijken en kwam er achter dat je het bodemleven moet vertroetelen. Om het optimale uit de kringloop te halen, wordt er heel veel gemeten op het bedrijf. We willen inzicht hebben in waar we staan en kunnen ons zo wapenen met cijfers. Zo kunnen we resultaten interpreteren en sturen.

Wacht tot de bodem er klaar voor is
“Ga niet door de plassen heen rijden, maar ga pas het land op als het kan”, stelt Meijer. Hij weet nu ook dat een keer de graszode vernietigen in het kader van graslandvernieuwing een gigantische nitraatuitspoeling oplevert. “Je veroorzaakt dan echt een plaatselijke milieuramp. Ik ben nu veel zuiniger op mijn gras.” Dat betekent ook: zorgen voor een goede ontwatering. Daarnaast probeert Meijer alleen te bemesten als de weersomstandigheden goed zijn. Voldoende zon, goede temperatuur en zeker niet te nat. Als hij zeker weet dat de stoffen door de bodem worden opgenomen en in een periode van een maand of drie worden afgegeven aan het gras. Gevolg van zijn manier van werken is dat hij voldoende opslag moet hebben, om de mest van een deel van de zomer, de herfst en de winter te kunnen bergen.De aandacht voor de bodem werpt duidelijk zijn vruchten af. Het bodemleven is enorm verbeterd en de opbrengsten ook.

  • Bouke Meijer
  • Witteveen
  • Veehouderij
  • Melkveehouderij met 220 melk- en kalfkoeien met 125 stuks jongvee
  • verbouwt 16 hectare mais
Witteveen, Nederland