Ervaringen en tips

Bodem is cruciale factor

Maatschap A.F.M. Michielsen en P.L. Michielsen-van der Maas is akkerbouwer in de Flevopolder. Arnold verbouwt hier 36 hectare akkerbouw met de gewassen tarwe, tafelaardappelen, witlof en peterselie.

Bewust overstappen naar biologisch
Arnold Michielsen is als akkerbouwer actief op het bedrijf dat zijn ouders in 1965 zijn gestart. Naast akkerbouw heeft hij ook een koeling met opslag voor derden. Momenteel werkt zijn zoon nog elders, maar er liggen al plannen voor het moment van overname. De stap wordt gemaakt naar biologisch en een bouwplan 1 op 8. De focus ligt op de productie van een betere kwaliteit van het product, die wordt vertaald in een goede smaak, betere houdbaarheid en uitstekende uiterlijke kenmerken. Een goede bodem komt de kwaliteit van het product zeer ten goede. Ook het terugdringen van de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor een betere weerbaarheid van het gewas.

Hoe doorbreek ik de ratrace?
Met het duurder worden van gronden is Michielsen in het verleden steeds intensiever gaan telen. Daarnaast is de bodem verdichtheid in Flevoland door het gebruik van machines en bouwplannen hoog. Hoe doorbreek je dit en kun je bewuster met de bodem omgaan? Door relatief meer graan te verbouwen, groenbemesting en stro hakselen wordt de bodemvruchtbaarheid verbetert. Een belangrijke indicator hiervoor is het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem. Tevens is het van groot belang dat het waterbergend vermogen van de grond op orde komt. Als de bodem op orde is houd je water vast voor droge perioden, en bij piekbuien zorgt het voor minder afspoeling van mineralen en middelen en het vertraagt de bodemdaling. Het is een uitdaging zo goed mogelijk met de bodemdaling om te gaan. Door het waterpeil op te voeren – in samenspraak met het waterschap – kan dit proces worden vertraagd.

Neem de tijd!
De teelt van Tarwe draagt niet bepaald bij aan een verbetering van het bedrijfsinkomen. Des te belangrijker is dit product voor de bodemvruchtbaarheid. Met de overgang naar biologisch komt men voor nieuwe keuzes te staan. Gezien de lange omschakeltijd wordt er nu al gestart met het vervangen van een eerste perceel Tarwe naar biologisch. Maar is er straks wel voldoende biologische mest beschikbaar? Is er niet sprake van een overaanbod aan biologische producten op een relatief gezien kleine afzetmarkt? Je kunt immers niet de hele wereld voeden met biologisch, aldus Michielsen. De keuze voor biologisch past echter als een warme jas vindt Michielsen. ‘De natuur biedt ons goede dingen welke met zo weinig mogelijk input van buiten genereert kan worden’.

  • Arnold Michelsen
  • Dronten
  • Akker- en tuinbouw
  • 36 Hectare Akkerbouw
  • Tarwe, tafelaardappelen, peterselie en witlof
Dronten, Dronten, Nederland