Ervaringen en tips

Balans tussen economie en ecologie

Hilchard Waalkens, Waalkens VOF, bevindt zich met zijn akkerbouwbedrijf in Lelystad. Hij verbouwt hier aardappels, uien en tarwe op 100 hectare grond.

Door samenwerking toekomst veilig stellen
Samen met de buurman (akkerbouwer) beschikt Hilchard Waalkens over een rendabele eenheid grond. Machines en één medewerker worden gedeeld om daarmee kosten te kunnen drukken. ‘Eigenlijk is de grond hier te duur’, aldus Waalkens, maar ‘Met de bodem verdien je je geld’. Dat is ook de reden dat de helft van het bouwplan bestaat uit de teelt van tarwe (extensief). Deze keuze betaalt zich terug in de opbrengst per ha en hogere prijs door betere kwaliteit van zijn uien en aardappels(intensief). In het belang van goede grond ziet Waalkens in de toekomst de inzet van kleine robotjes op zijn bedrijf. Maar ook nu al zit Waalkens vol met plannen. Eerder renoveerde hij zijn schuur, plaatste zonnepanelen en zijn bedrijf wordt binnenkort energieneutraal.

Rekening houden met de natuur
De aanpassing naar minder intensieve akkerbouw gaat gepaard met een groot aantal maatregelen om vooral het organische stof gehalte van de bodem te bevorderen. Genoemd is al de positieve invloed van tarwe op het bouwplan. Andere maatregelen zijn onder andere stro hakselen, groen bemesting en een optimale drainage. Ook de inzet van lichtere machines welke met een goede bandenspanning rijden tijdens droge omstandigheden helpt mee voor de bodemkwaliteit. Maar er is meer dan bodem. Rekening houden met de natuur betekent ook zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en akkerrandenbeheer. Computerprogramma’s helpen het optimale spuitmoment en dosering te bepalen. Bovendien worden insecticiden aangewend die natuurlijke vijanden sparen. Het zorgt allemaal niet direct voor extra verdiensten, maar je ziet het uiteindelijk terug in een betere kwaliteit van je producten en draagvlak bij de maatschappij. Zo ben je continue aan het balanceren tussen ecologie en economie.

Aardappelbewaarplaats
Om het bedrijf economisch rendabel te houden investeerde Waalkens in 2011 in een nieuwe aardappelbewaarplaats. Hiervoor huurde hij ruimte, maar dit werkt een stuk efficiënter. Daarmee werd destijds een lang gekoesterde droom werkelijkheid. De computer zorgt voor de beste temperatuur en dat de aardappels niet te veel vocht verliezen. Bovendien worden ventilatoren energiezuiniger ingezet. “De controle over het vocht is echt heel belangrijk. Als je teveel vocht verliest raak je gewicht kwijt. Op een schuur kan dat zo enkele procenten schelen, en dat is gewoon geld”, aldus Waalkens.

  • Hilchard Waalkens
  • Lelystad
  • Akker- en tuinbouw
  • 100 hectare akkerbouw
  • Aardappel, ui en tarwe
Lelystad, Nederland