Ervaringen en tips

Oog voor rendement uit de natuur

Koop Landbouw is een bedrijf dat akkerbouw, een koelbedrijf en peenverwerking combineert. Knook heeft 500 ha in gebruik en verbouwt daar voornamelijk tarwe met daarnaast aardappelen, koolzaad, suikerbieten, wortelen, uien en mais. Er zijn 16 werknemers, in het voorjaar aangevuld met 4 of 5 tijdelijke medewerkers. Ze hebben 23 ha SNL-pakket voor broedende akkervogels, 5 ha wintervoedselpakket. Op eigen initiatief heeft Knook, zonder vergoeding, 3 ha kopakkers met een bloemenmengsel ingezaaid en er is 700 meter rietsloot.

Oog voor rendement uit natuur

De bedrijfsvoering is gericht op het behalen van een goed rendement. Dit geldt voor het hele bedrijf en zo is ook het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer benaderd. De keuze voor agrarisch natuurbeheer is op de eerste plaats ingegeven door commercieel belang, ofwel de hoogte van de vergoedingen voor natuurbeheer. Door aan natuurbeheer te doen hoopt Koop Landbouw bovendien te werken aan een positiever beeld in de samenleving van
zijn bedrijf. Om die reden heeft Knook ook de kopakkers met bloemenmengsels ingezaaid. Knook verwacht dat dit in de toekomst zal bijdragen aan een positief imago van ‘Waddenpeen’ bij het grootwinkelbedrijf.

Akkerbouw en natuurbeheer op Groningse klei

Koop Landbouw is een modern bedrijf en Knook verwacht dat de schaalvergroting ‘zal doordenderen, mede mogelijk gemaakt door de automatisering’. De werknemers hebben nu al gps op de trekkers voor sproeimachines, bemesting en zaaien. De verwachting is dat de komende vijf jaar vooral op het vlak van de automatisering grote ontwikkelingen opkomen die invloed hebben op de precisielandbouw, waarbij trekkers onbemand het werk doen. Ook de evolutie in gewassen zal doorgaan en zal tot hogere graanopbrengsten en tot meer resistente gewassen leiden.

Meer aandacht voor goede resultaten

Koop Landbouw is een bedrijf dat de technische ontwikkelingen op de voet blijft volgen. Hans Knook informeert zich via vertrouwde kanalen en relaties zoals standsorganisaties, toeleverende en afnemende bedrijven, vakbladen en agrarische adviseurs. In toenemende mate heeft hij ook digitale informatiebronnen. Ook besteedt Knook veel aandacht aan bijscholing van medewerkers. Veel kennis over agrarisch natuurbeheer wordt opgedaan door deelname aan de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk. Agrarisch natuurbeheer moet op de eerste plaats financieel uit kunnen, maar net zo belangrijk zijn het in de hand kunnen houden van de onkruidontwikkeling (vooral akkerdistel) op de percelen. Dit moet beheersbaar zijn en niet tot extra veel spuiten leiden om de percelen na zes jaar agrarisch
natuurbeheer weer onkruidvrij te maken. De toekomst van agrarisch natuurbeheer ligt in een combinatie met vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU.

  • Hans Knook
  • Usquert
  • Akker- en tuinbouw
  • Akkerbouw, koelbedrijf en peenverwerking op 500 ha
  • Klei
Usquert, Netherlands