Ervaringen en tips

Natuurbeheer omdat mensen het mooi vinden

Het bedrijf van Michel van Oorschot is een akkerbouwbedrijf van 80 ha met een gewoon bouwplan op klei. Van Oorschot verbouwt cichorei (vetvervanger voor onder andere mueslikoeken), vroege aardappelen, winterwortelen
en knolselderij. Op 2 ha verbouwt hij milieuvriendelijke tarwe dat in Zuidwest Nederland coöperatief wordt afgezet en verwerkt onder de naam Zeeuwse Vlegel. Aan huis verkoopt hij consumptieaardappelen. Het agrarisch natuurbeheer richt zich op niet-permanente akkerrandenstroken van in totaal 1500 meter (3-6 meter breed).

Bloeiend Bedrijf akkerranden

De contracten voor de akkerranden zijn afgesloten bij het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf. Dit samenwerkingsverband van 300 boeren wordt onder andere begeleid door het Louis Bolkinstituut, de koepelorganisaties Veelzijdig Boerenland en ZLTO. De stroken werken het beste tussen een graan en het gewas suikerbieten of aardappelen in. Dit omdat sluipwespen vanuit de akkerranden tot 70 meter het perceel inkomen. Voor suikerbieten betekent dit dat je veel minder zwarte bonenluizen in het gewas hebt en daarmee kosten bespaart voor bestrijding.

Kennisverspreiding

Van Oorschot was nieuwsgierig en op zoek naar iets nieuws toen hij begon met agrarisch natuurbeheer. Bij de ontwikkeling kwam hij in contact met Bloeiend Bedrijf via iemand die ook in de cichorei-werkgroep zat. Ook las hij in dezelfde tijd een artikel in Oogst hierover. Er werden mensen gezocht om mee te doen. Bloeiend Bedrijf heeft hem verder geholpen met het verder toepassen op zijn bedrijf.

Natuurbeheer in de praktijk

Van Oorschot is tevreden met het natuurbeheer op zijn bedrijf. Het kan eigenlijk financieel niet goed uit, maar het is wel interessant. De meerwaarde is dat mensen het mooi vinden. Het brood van graan van de Zeeuwse Vlegel wordt verkocht in een kaaswinkel op Tholen. Wat ook een idee zou kunnen zijn is om bij een Zeeuws Vlegel brood een bon te doen om bij Van Oorschot een bos bloemen te komen plukken in de akkerrand. Ook heeft een imker uit de buurt
bijenkasten neergezet met jonge bijenvolken. De regeling en het intekenen van de akkerranden bij de jaarlijkse opgaven bij RVO is lastig.

De toekomst

De ondernemer verwacht dat zijn bedrijf in de toekomst in grote lijnen hetzelfde zal zijn als nu. Als het kan wil hij verder met de akkerranden. In de visie van Van Oorschot is natuurbeheer ook zeker wat voor andere bedrijven. Natuurbeheer moet je dan wel echt zien zitten en echt willen. Een rendabele toepassing zou er misschien in de toekomst nog wel kunnen komen.

  • Michel van Oorschot
  • Tholen
  • Akker- en tuinbouw
  • 80 ha met gewoon bouwplan
  • Klei
Tholen, Netherlands