Ervaringen en tips

Het kan niet zonder agrarisch natuurbeheer

De Bierkreek is een maatschap van vier personen. Op het bedrijf worden biologische buitenrozen gekweekt en verkocht. Het bedrijf is 4,5 ha groot waarvan 1,5 ha agrarisch natuurbeheer. Geertje van der Krogt is een van de maten en regelt vooral de verkoop aan particulieren op het erf en via de website. Het bedrijf levert steeds meer aan Nederlandse tuincentra en verder is de verkoop sterk internationaal georiënteerd.

Natuurlijke vijanden zijn van nature aanwezig

Rozenkwekerij de Bierkreek in Zeeuws-Vlaanderen is vernoemd naar de kreek die de kwekerij doorsnijdt. Het zijn de dijken en kreken die als een groen-blauw netwerk het open akkerbouwlandschap doorsnijden en die als landschappelijke elementen zorgen voor grote biodiversiteit met unieke dier- en plantensoorten. Op het bedrijf zijn de teeltvelden ingebed in een natuurlijke omgeving met breed uitgroeiende windsingels en hagen, bloeiende ruige grasbermen, drinkputten, knotbomen en houtstapels. Daarom komen plagen op het bedrijf niet voor. Natuurlijke vijanden zijn van nature aanwezig. Een complex geheel van eten en gegeten worden zorgt ervoor dat de rozen gezond blijven. Het is zo complex dat niemand precies weet hoe het werkt, maar het belangrijkste is dat het werkt. Het bedrijf kan dan ook absoluut niet zonder het agrarisch natuurbeheer. De ervaring leert dat de afstand tussen de rozenpercelen en het agrarisch natuurbeheer op het bedrijf niet te groot moet zijn. Anders komen er meteen meer ziekten en plagen in de rozen. Van der Krogt blijft daarom steeds zoeken naar de juiste combinatie van het type agrarisch natuurbeheer en het voorkomen van ziekten in de rozen.

Naar buiten gericht

Naast agrarisch natuurbeheer zijn de multifunctionele activiteiten allen aan rozen gelieerd: er worden biologische tuinrozen aan huis verkocht en er wordt honing verkocht die afkomstig is van de rozen van het bedrijf. Ook wordt er jaarlijks een rozenfestival gehouden en zijn er rondleidingen. ‘We richten ons daarbij niet alleen op toeristen, maar ook op mensen uit de omgeving. We geven voorlichting aan telers, overheden, particulieren en publiceren regelmatig in het boomkwekerijblad.’

Perspectief van natuurbeheer

De kritische succesfactoren voor het verdienmodel zijn naast de integratie met het agrarisch natuurbeheer ook het ondernemerschap, het opgebouwde netwerk en de bekendheid via internet. De laatste jaren liep de verkoop van biologische rozenstruiken minder goed dan een aantal jaren geleden doordat mensen bezuinigen op hun tuin, nu trekt de verkoop weer aan. De verkoop van biologische struiken doet het beter dan de niet-biologische. Van der Krogt: ‘Voor het agrarisch natuurbeheer draait het om gewoon beginnen en niet bang te zijn als het wat kost. Het levert je ook veel op! Ook is er nog veel te bereiken met agrarisch natuurbeheer in de biologische insectenbestrijding.’

  • Geertje van der Krogt
  • IJzendijke
  • Akker- en tuinbouw
  • Biologische buitenrozen
  • Internetverkoop
IJzendijke, Netherlands