Ervaringen en tips

Duurzame relatie opbouwen met buurman natuurmonumenten

Op het bedrijf van René en Christine de Wilde lopen momenteel 60 Aberdeen Anguskoeien, binnenkort zijn dat er 120. De koeien grazen van 1 mei tot 1 november in de weiden (50 ha) van Natuurmonumenten in het heggengebied van Nisse. Daarnaast heeft de biologisch angusfokkerij ‘Poelzicht’ zelf nog 9 ha weilanden in gebruik. In de Boerderijwinkel wordt vlees verkochtvan eigen Angusvee en uitsluitend andere biologische producten. Tevens is hun vlees verkrijgbaar in 3 andere boerderijwinkels en in 2 restaurants.

Locatie en bedrijfsvoering

Boerderij Poelzicht ligt 3 kilometer buiten het dorp ‘s-Heer Abtskerke in Zeeland. De boerderij dateert uit 1979. De inrichting van de stallen is in 2012 aangepast aan de eisen voor biologische bedrijfsvoering. De stal is voorzien van ruime potstallen. Een deel van de schuur is ingericht als openfrontstal. In 2016 is een nieuwe stal gebouwd. De relatie met Natuurmonumenten is zodanig dat René en Christine de Wilde erop vertrouwen dat de grondpacht ook op langere termijn verzekerd is en zij het bedrijf van daaruit kunnen uitbouwen. De omschakeling van dikbillen (Belgische Blauwe) naar Angus is voltooid en er is veel vraag naar dit vlees. Het ras vereist een heel andere aanpak dan het vorige. Angusvee moet langzamer groeien en heeft meer divers en schraler voer nodig. Op het bedrijf wordt gewerkt met natuurlijk dekkende stieren. Er is ook een Angusstier aangekocht om verder mee te fokken.

Relaties met consumenten

Al het vlees wordt verkocht in 4 Boerderijwinkels en 2 restaurants. Er is op dit moment meer vraag dan aanbod van het vlees. Er wordt lokaal geadverteerd en mond-tot-mondreclame werkt goed. Er lopen wandelpaden door de weiden. De koeien kunnen dus door iedereen van dichtbij bekeken worden. De verbinding met consumenten vindt ook plaats via de Boerderijwinkel en de open dagen die ze organiseren. Daarmee heeft agrarisch natuurbeheer ook meerwaarde voor wandelaars en toeristen.

Open blik naar de omgeving

De kritische succesfactoren voor het bedrijf zijn: een prima koeienras, biologisch vlees, een open blik naar de omgeving, een puur product, een boerderijwinkel en de goede verstandhouding met Natuurmonumenten. Zowel René als Christine werkt ook elders. Het bedrijfsmodel is dan ook vooral: langzaam groeien en het bedrijf op termijn uitbouwen. Ze willen er uiteindelijk volledig van kunnen bestaan. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, hoewel het goed gaat.

 

 

 

  • René en Christine de Wilde
  • ’s-Heer Abtskerke
  • Veehouderij
  • 60 Aberdeen Anguskoeien groeiend naar 120
  • Boederijwinkel
's-Heer Abtskerke, Netherlands