Aan de slag

Hier staan tips en links om het verdienmodel landbouw met natuur voor het eigen bedrijf in beeld te brengen en om meer informatie te zoeken.

 

1 Omgevingsanalyse

Breng de omgeving van het bedrijf in kaart en maak de visie op landbouw helder

2 Netwerkanalyse

Breng het netwerk voor landbouw met natuur in kaart

3 Breng interesse klant in beeld

Maak scherpe keuzes in de klanten. Klanten zijn verschillend en hebben uiteenlopende behoeften.

4 Een CANVAS invullen

Voor het ontwikkelen van een idee met natuur op het bedrijf is het niet alleen van belang om waarde te leveren voor de klant, maar ook te bepalen welke waarde het oplevert voor het bedrijf.

5 Stresstest voor verdienmodel

Elk element van het verdienmodel wordt tegen het licht van toekomstige onzekerheden gehouden.

Leerboek WIKI

Het doel van het leerboek is studenten inzicht te geven in de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw.

Links

Meer informatie

Brochure

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw